SADZĪVES NOTEKŪDEŅU PIEŅEMŠANA

PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBA

Sadzīves notekūdeņu pieņemšana tiek nodrošināta asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem, kuri normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ir reģistrējušu asenizācijas pakalpojumu sniegšanu Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, saņemot attiecīgu atļauju un noslēguši pakalpojumu līgumu ar SIA "Jelgavas novada KU", kas apkalpo sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punktus Jelgavas novadā.

PAKALPOJUMA PIETEIKŠANA

Lai asenizācijas pakalpojumu sniedzējs nodotu sadzīves notekūdeņus kādā no uzņēmuma notekūdeņu pieņemšanas punktiem, asenizācijas pakalpojumu sniedzējam ir jānoslēdz līgums ar SIA "Jelgavas novada KU". Notekūdeņi netiek pieņemti bez attiecīgā pakalpojuma līguma. Lai noslēgtu līgumu par sadzīves notekūdeņu nodošanu, asenizācijas pakalpojumu sniedzējam ir jāaizpilda elektronisks pieteikums līguma sagatavošanai un jāpievieno pieteikumā norādītie dokumenti.

JAUTĀJUMI PAR PAKALPOJUMU

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā aicinām vispirms ielūkoties Biežāk uzdoto jautājumu sadaļā, kur, iespējams, jau ir sagatavota atbilde par Jums radušos jautājumu. Ja atbilde uz Jūsu jautājumu nav atrodama, aicinām rakstīt uz jnku@jnku.lv vai zvanīt uz klientu informatīvo tālruni 8848