SADZĪVES NOTEKŪDEŅU PIEŅEMŠANA

PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBA

Sadzīves notekūdeņus pieņem tikai 7 noliešanas vietās (skatīt kartē)

PAKALPOJUMA PIETEIKŠANA

Lai asenizācijas pakalpojumu sniedzējs nodotu sadzīves notekūdeņus kādā no uzņēmuma notekūdeņu pieņemšanas punktiem, asenizācijas pakalpojumu sniedzējam ir jānoslēdz līgums ar SIA "Jelgavas novada KU". Notekūdeņi netiek pieņemti bez attiecīgā pakalpojuma līguma. Lai noslēgtu līgumu par sadzīves notekūdeņu nodošanu, asenizācijas pakalpojumu sniedzējam ir jāaizpilda elektronisks pieteikums līguma sagatavošanai un jāpievieno pieteikumā norādītie dokumenti.