SILTUMENERĢIJAS RAŽOŠANA UN PIEGĀDE

CENTRALIZĒTĀS APKURES PAKALPOJUMI JELGAVAS NOVADĀ

PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBA

 • Ozolnieku pagasts
 • Kalnciema pagasts

 • Ānes pagasts

 • Branku pagasts

TARIFI

 • Ozolniekos - 85,21 Eur/MWh
 • Kalnciemā - 92,82 Eur/MWh
 • Ānē - 92,82 Eur/MWh
 • Brankās - 88,62 Eur/MWh 

LOKĀLĀS SILTUMAPGĀDES PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA JELGAVAS NOVADĀ

PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA

 • Ozolnieku pagasts
 • Līvbērzes pagasts
 • Branku pagasts


TARIFI

Maksa par dabasgāzi 2023/2024. gada apkures sezonā ir: 

45.89 EUR/MWh (Bez PVN) + dabasgāzes operatoru pakalpojumi

PAKALPOJUMA PIETEIKŠANA

Vienota pieteikšanās šim pakalpojumam nav paredzēta.