PIETEIKUMS LĪGUMA NOSLĒGŠANAI PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANU

(JURIDISKĀM PERSONĀM)

INFORMĀCIJA

Ūdenssaimniecības pakalpojumi - ūdens piegāde un/vai sadzīves notekūdeņu novadīšana tiek sniegti tikai, atbilstoši rakstveida līgumam, Lai šo līgumu noslēgtu, jāaizpilda pieteikums.

Līgums tiks sagatavots 10 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža. Pēc šī termiņa beigām līgums būs pieejams parakstīšanai pieteikumā norādītajā vietā.

Pakalpojumu sniegšana tiks uzsākta tikai pēc tam, kad līgumu būs parakstījis klients.

Neskaidrību gadījumā ar Jums sazināsies uzņēmuma specialists.PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot pieteikumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv