PIETEIKUMS LĪGUMA NOSLĒGŠANAI PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANU

(JURIDISKĀM PERSONĀM)

INFORMĀCIJA

Ūdenssaimniecības pakalpojumi - ūdens piegāde un/vai sadzīves notekūdeņu novadīšana tiek sniegti tikai, atbilstoši rakstveida līgumam, Lai šo līgumu noslēgtu, jāaizpilda pieteikums.

Lai nepieļautu gadījumus, kad līgums tiek slēgts ar personu, kurai nav tiesiska saistība ar konkrēto īpašumu, kā obligāts nosacījums ir tāda dokumenta pievienošana, kas apliecina personas īpašuma vai valdījuma tiesības un īpašumu (piemēram, Zemesgrāmata, mantojuma apliecība, pirkuma īres vai nomas līgums un tml.).

Līgums tiks sagatavots 10 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža un nosūtīts (pēc Jūsu izvēles) uzaicinājums SMS formātā parakstīšanai klātienē klientu apkalpošanas centrā vai uz e-pastu parakstīšanai ar e-parakstu.

Aicinām rīkoties "zaļi" un ja vien iespējams, papīra vietā izmantot elektroniskos parakstīšanas un saziņas līdzekļus.

Pakalpojumu sniegšana tiks uzsākta tikai pēc tam, kad līgumu būs parakstījis klients.

Neskaidrību gadījumā ar Jums sazināsies uzņēmuma speciālists.