PIETEIKUMS ŪDENS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJU MAIŅAI

KLIENTU IEVĒRĪBAI

Izdevumus par ūdens patēriņa skaitītāju maiņu daudzdzīvokļu māju dzīvokļos sedz ūdens patērētājs (dzīvokļa īpašnieks, īrnieks, valdītājs).

Izdevumi par skaitītāja maiņu ir atkarīgi gan no skaitītāja pieslēguma izmēra (1/2' vai 3/4', gan no tā, vai plānots uzstādīt jaunu vai lietotu (verificēts)


*PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot pieteikumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv