PIETEIKUMS LĪGUMA NOSLĒGŠANAI PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANU

(PRIVĀTPERSONĀM)

INFORMĀCIJA

Ūdenssaimniecības pakalpojumi - ūdens piegāde un/vai sadzīves notekūdeņu novadīšana tiek sniegti tikai, atbilstoši rakstveida līgumam, Lai šo līgumu noslēgtu, jāaizpilda pieteikums.

Lai nepieļautu gadījumus, kad līgums tiek slēgts ar personu, kurai nav tiesiska saistība ar konkrēto īpašumu, kā obligāts nosacījums ir tāda dokumenta pievienošana, kas apliecina personas īpašuma vai valdījuma tiesības un īpašumu (piemēram, Zemesgrāmata, mantojuma apliecība, pirkuma īres vai nomas līgums un tml.). 

Līgums tiks sagatavots 10 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža un  nosūtīts (pēc Jūsu izvēles) uzaicinājums SMS formātā parakstīšanai klātienē klientu apkalpošanas centrā vai uz e-pastu parakstīšanai ar e-parakstu.

Aicinām rīkoties "zaļi" un ja vien iespējams, papīra vietā izmantot elektroniskos parakstīšanas un saziņas līdzekļus.

Pakalpojumu sniegšana tiks uzsākta tikai pēc tam, kad līgumu būs parakstījis klients.

Neskaidrību gadījumā ar Jums sazināsies uzņēmuma speciālists.


*PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot pieteikumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv