Ir noslēdzies SIA "Jelgavas novada KU" organizētais publiskais iepirkums par kapu svētku organizēšanu Jelgavas novada kapsētās. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, šogad kapu svētku pasākumu vadīšana 40 Jelgavas novada pašvaldības kapsētās ir uzticēta SIA "Olaines kapu saimnieks".

Informējam, ka saistībā ar ūdensapgādes tīkla posma plīsumu, ir traucēta dzeramā ūdens piegāde Platones pagasta, Lielvircavas ciemā. Patlaban notiek ūdensapgādes tīkla remontdarbi, kuri tiks turpināti arī 2019.gada 8.jūnijā, lai iespējami īsākā laikā atjaunotu dzeramā ūdens piegādi. Pēc ūdensapgādes atjaunošanas ūdensvada tīklā iespējama ūdens...

Informējam, ka sākot ar 2019.gada 27.maija vēlu vakaru, konstatēti ūdensapgādes traucējumi Jaunsvirlaukas pagasta, Mežciemā, saistībā ar ūdens urbuma sūkņa bojājumiem. Situācija ir apzināta un notiek nepieciešamie darbi, lai atjaunotu ūdensapgādi. Darbus plānots pabeigt līdz 2019.gada 28.maijam, plkst.18:00. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām....

Informējam, ka 2019.gada 24.maijā, saistībā ar ūdensvada plīsumu un remontdarbiem var tikt traucēta dzeramā ūdens padeve Platones pagasta Lielvircavas ciemā. Patlaban notiek ūdens plīsuma vietas remontdarbi. Prognozējamais darbu izpildes laiks un ūdensapgādes atjaunošana paredzēta līdz 2019.gada 24.maijam plkst.15:00. Atvainojamies par sagādātajām...

Informējam, ka 2019.gada 25.maijā, tiek plānoti remontdarbi, kā rezultātā tiks traucēta ūdenspiegāde Jaunsvirlaukas pagastā, Mežciemā. Remontdarbu ietvaros tiks pārtraukta ūdens piegāde 2019.gada 25.maijā laikā no plkst.10:00 līdz plkst.14:00. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Informējam, ka 2019.gada 7. un 8.maijā, Nākotnē, saistībā ar ūdensvada plīsumu un remontdarbiem var tikt traucēta dzeramā ūdens padeve, samazināties ūdens piegādes spiediens, kā arī rasties ūdens duļķojums. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Informējam, ka 2019.gada 18. un 19.martā, Platonē, saistībā ar remonta darbiem var tikt traucēta dzeramā ūdens padeve, kā arī rasties ūdens duļķojums. Remontdarbus plānots pabeigt un ūdensapgādi pilnībā atjaunot 2019.gada 19.martā, līdz plkst.17:00. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Kopš 2016.gada SIA "Jelgavas novada KU" nodrošina arī lielgabarīta sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novadā. Uzņēmuma rīcībā ir speciālā automašīna, un pietiekams skaits 8m³ atkritumu konteineru, lai piedāvātu lielgabarīta atkritumu izvešanu individuālajiem klientiem.

No 2019.gada 1.janvāra tiek slēgti atlikušie SIA "Jelgavas novada KU" norēķinu punkti Kalnciemā, Elejā, Līvbērzē un Staļģenē, ka arī birojā Jelgavā. Tas nozīmē, ka par SIA "Jelgavas novada KU" sniegtajiem pakalpojumiem (apkure ūdens, kanalizācija, dzīvokļu īre, daudzdzīvokļu māju pārvaldīšana u.c.) vairs nevarēs norēķināties skaidrā naudā uzņēmuma...

Informējam, ka 2018.gada 11.novembrī Līvbērzes ciemā tika traucēta ūdens apgāde klientiem saistībā ar avāriju ūdensapgādes sistēmā. Daļēji likvidējot avārijas sekas, ir atjaunota centralizēta ūdens piegāde ciemata teritorijā, tomēr šobrīd tiek piegādāts dzeramais ūdens ar paaugstinātu dzelzs saturu, kā rezultātā ūdens var saturēt dzelzs nogulsnes. ...

Informējam, ka no 2018.gada 24.oktobrī Mežciemā ir traucēta ūdensapgāde saistībā ar avārijas darbiem, Neplānoto ūdensapgādes traucējumu rezultātā var nebūt pieejams dzeramais ūdens vai samazināts tā spiediens ūdensapgādes sistēmā. Avārijas novēršanas darbus plānots pabeigt un ūdensapgādi atjaunot 2018.gada 24.oktobrī līdz plkst.18:00. Atvainojamies...

01.10.2018. Informējam, ka 2018.gada 1.oktobrī Platones ciemā tika traucēta ūdensapgāde saistībā ar avāriju dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā. Daļēji likvidējot avārijas sekas, ir atjaunota centralizēta ūdens piegāde, taču bojājumu rezultātā nedarbojas ūdens atdzelžošanas iekārtas. Iekārtu bojājumu novēršanai esam sazinājušies ar iekārtu...

SIA "Jelgavas novada KU" aicina iedzīvotājus sakopt kapavietas un aizdedzināt svecītes mirušo piemiņai visās Jelgavas novada kapsētās šī gada 24.novembrī. Šajā dienā īpaši ceremoniāli pasākumi organizēti netiks.

Ņemot vērā, ka darbi kanalizācijas tīklu paplašināšanā Elejas ciemā norit pilnā sparā un iedzīvotājiem drīzumā tiks piedāvāta iespēja veikt individuālos pieslēgumus objektiem, SIA "Jelgavas novada KU" ir sagatavojusi informāciju apkopotā veidā, lai izskaidrotu pieslēguma izbūvei nepieciešamās darbības un sagatavojamo dokumentāciju.

Kopš 2016.gada SIA "Jelgavas novada KU" nodrošina arī lielgabarīta sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novadā. Uzņēmuma rīcībā ir speciālā automašīna, un pietiekams skaits 8m³ atkritumu konteineru, lai piedāvātu lielgabarīta atkritumu izvešanu individuālajiem klientiem.

31.07.2018. Informējam, ka no 2018.gada 31.jūlija Līvbērzē ir traucēta ūdensapgāde saistībā ar avārijas darbiem, Neplānoto ūdensapgādes traucējumu rezultātā var nebūt pieejams dzeramais ūdens, samazināts tā spiediens ūdensapgādes sistēmā vai rasties brūngana nokrāsa. Avārijas novēršanas darbus plānots pabeigt un ūdensapgādi pilnā apjomā...

Saistībā ar ugunsgrēku, kas 2018.gada 2.augustā izraisījās Valgundes pagasta Vītoliņu ciemā, iespējami ūdensapgādes traucējumi šajā ciemā. Tas skaidrojams ar Valsts glābšanas un ugunsdzēsības dienesta ūdens rezervuāru periodisku uzpildīšanu no centralizētās ūdensapgādes tīklos izveidotajiem ugunsdzēsības hidrantiem.

2018.gada 12.jūlijā no plkst.13:00 līdz plkst,19:00 plānoti ūdensapgādes tīkla remontdarbi Platonē, Tilta ielā. To veikšanai tiks pārtraukta ūdensapgāde Platonē, Tilta ielā. Norādītais remontdarbu laiks ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no veicamo darbu apjoma. Pēc ūdensapgādes atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens uzduļķošanās....

28.06.2018. Informējam, ka no 2018.gada 28.jūnija Bērvircavā ir traucēta ūdensapgāde saistībā ar avārijas darbiem, Neplānoto ūdensapgādes traucējumu rezultātā var nebūt pieejams dzeramais ūdens vai samazināts tā spiediens ūdensapgādes sistēmā. Avārijas novēršanas darbus plānots pabeigt un ūdensapgādi atjaunot 2018.gada 29.jūnijā. Atvainojamies...

31.05.2018. Tiek konstatēts, ka Platones ciemā ir ievērojami paaugstināts dzeramā ūdens piesārņojums, un ūdens nav lietojams. Centralizētās ūdensapgāde tiek pārtraukta. Nekavējoties tiek informēta Jelgavas novada vadība un VVD. Ūdens paraugi tiek nosūtīti uz laboratorijām izmeklēšanai.

Ir noslēdzies SIA "Jelgavas novada KU" organizētais publiskais iepirkums par kapu svētku organizēšanu Jelgavas novada kapsētās. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, šogad kapu svētku pasākumu vadīšana 44 Jelgavas novada kapsētās ir uzticēta biedrībai "Ilgtspējīgas Attīstības aģentūra".

Informējam, ka 31.05.2018 ir notikusi avārija Platones ciema ūdensapgādes sistēmā, kā rezultātā Platones ciemā pārtraukta ūdensapgāde. Uzņēmuma speciālisti darbojas avārijas seku likvidēšanā, taču uz doto brīdi nav iespējams paredzēt atjaunošanas darbu ilgumu. Pēc ūdensapgādes atjaunošanas, iespējama īslaicīga ūdens uzduļķošanās. Atvainojamies par...

No 2016.gada SIA "Jelgavas novada KU" ir uzsākusi arī lielgabarīta sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novadā. Uzņēmums ir iegādājies speciālo automašīnu, pasūtījis pietiekamu skaitu lielas ietilpības atkritumu konteinerus, un piedāvā lielgabarīta atkritumu izvešanu individuālajiem klientiem.