Par Vītoliņu ciema ūdens sagatavošanas stacijas darbības traucējumiem

2023-11-02

Vītoliņu ūdens stacijā ir nolietojies atdzelžotāju filtra materiāls. Attīrīšana nenotiek tādā pakāpē kādas ir noteiktas likumā MK Nr. 547 "Dzerama ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība".
Lūdzam iedzīvotājus, kuriem ir paaugstināta jūtība, nevārītu ūdeni uzturā nelietot. Pēc iespējas mazāk izmantot sadzīves tehnikas iekārtas, kuru darbībai nepieciešams ūdens. Šobrīd SIA "Jelgavas novada KU" speciālisti Vītoliņu ūdensapgādes sagatavošanas staciju darbina avārijas režīmā, ir palielināts filtru skalošanās biežums diennaktī, tādēļ iespējami ūdens padeves spiediena zudumi.
SIA Jelgavas novada KU jau ir pasūtījis pilnīgu ūdens stacijas apkopi (pilnīga atdzelžotāju filtru materiāla nomaiņa un reaktora uzstādīšana). Darbi tiks uzsākti nākamās nedēļas beigās sakarā ar to, ka filtru materiāla piegāde notiks 7. novembrī.
SIA "Jelgavas novada KU" piedāvā Vītoliņu ciema iedzīvotājiem dzeramo ūdeni, iespēju robežās, piegādāt uz mājām. Uz vienu deklarēto iedzīvotāju diennaktī varam nodrošināt līdz 25L dzeramā ūdens. Par tālākajām darbībām turpināsim informēt gan veselības inspekciju gan iedzīvotājus.