BIO atkritumu šķirošana

2023-10-23

Pareiza bioloģisko atkritumu šķirošana

Bioloģiskie atkritumi (turpmāk saukti – BIO atkritumi) ir bioloģiski noārdāmi dārzu un parku (zaļie) atkritumi, mājsaimniecību, biroju, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu (restorānu, ēdnīcu u. c.), vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības vietu pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas rūpniecības uzņēmumu atkritumi.

BIO atkritumu savākšanas pakalpojums SIA "Jelgavas novada KU" klientiem būs pieejams no 2024. gada 1. janvāra, kad uzsāksim slēgt līgumus par BIO atkritumu savākšanu speciāli marķētos 120 vai 240 litru konteineros. Šādu konteineru izvešanas biežums nedrīkstēs būt mazāks par sadzīves atkritumu izvešanas biežumu.

Lai stimulētu atkritumu dalīto savākšanu, maksa par dalīti savākto BIO atkritumu apsaimniekošanu tiks noteikta 60% apmērā no nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas. Gadījumos, kad BIO atkritumu konteinerā tiks konstatēti prasībām neatbilstoši sašķiroti atkritumi, tiks piemērota nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas maksa.

Dalīti savāktie BIO atkritumi tiks nodoti bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes uzņēmumā, atbilstoši tajā noteiktajām prasībām, kas apkopotas tabulā.