Pieteikums BIO atkritumu apsaimniekošanas līguma noslēgšanai

2023-11-27

Kā zināms, no 2024.gada būs obligāta BIO atkritumu šķirošana. Līdz ar to SIA "Jelgavas novada KU" mājas lapā sadaļā Pakalpojumi https://www.jnku.lv/pieteikums-bio-atkritumi/ ir ievietots jauns "Pieteikums līguma noslēgšanai par BIO atkritumu izvešanu".

Lai gan pakalpojuma sniegšana tiks uzsākta no Jaunā gada, aicinām jau tagad mūsu klientus – gan fiziskas, gan juridiskas personas pārdomāt kā tiks nodrošināta BIO atkritumu šķirošana savos vai apsaimniekošanā esošajos īpašumos un nepieciešamības gadījumā pieteikt jauno pakalpojumu.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajam, maksa par sašķirotu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu būs 60% apmērā no nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas. Tātad, šķirojot BIO atkritumus, ikvienam būs iespēja samazināt izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu.

Bet, lai patiesi ietaupītu, būs jāievēro BIO atkritumu pārstrādātāja, kam tiks nodoti sašķirotie BIO atkritumi, noteiktās prasības brūnajos konteineros ievietojamajiem atkritumiem, ko esam uzskatāmi apkopojuši informatīvajā bukletā "BIO atkritumu šķirošana", ar ko var iepazīties mājas lapā www.jnku.lv jaunumu sadaļā. Arī BIO atkritumu apsaimniekošanas līgumā būs informācija ko drīkst un ko nedrīkst ievietot konteinerā, kā arī uz konteineriem tiks izvietotas informatīvās uzlīmes.

Ja tomēr noteiktās BIO atkritumu šķirošanas prasības netiks ievērotas un izvešanas reizē konteineros tiks fiksēti neatbilstoši atkritumi, šādi konteineri netiks iztukšoti. Klienti varēs vai nu pāršķirot savāktos atkritumus, vai arī tos novietot izvešanai kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Šādos gadījumos tiks piemērota pilna apmēra nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa.

SIA "Jelgavas novada KU" aicina klientus pirms līguma noslēgšanas rūpīgi iepazīties BIO atkritumu šķirošanas nosacījumiem, izvērtēt iesaistīšanos bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītās vākšanas sistēmā, apzināt radīto BIO atkritumu apjomu, nepieciešamo izvešanas biežumu un konteineru tilpumu.

Noslēdzot līgumu ar SIA "Jelgavas novada KU" par BIO atkritumu apsaimniekošanu, klientiem tiks piedāvāti speciāli BIO atkritumu savākšanai paredzēti brūni 120 vai 240 litru konteineri, kuru izvešanas biežums nedrīkstēs būt mazāks par nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas biežumu.

Individuālo māju īpašnieki, kuri BIO atkritumus kompostēja jau līdz šim, droši varēs to turpināt. Atkritumu apsaimniekošanas politika šobrīd ir atbalstoša mājkompostēšanai, tamdēļ aicinām savlaicīgi pārliecināties vai īpašumā esošās kompostēšanas tvertnes ir tehniski labā kārtībā, vai tomēr labāk iegādāties jaunu, no visām pusēm noslēgtu, plastmasas kompostēšanas tvertni (kompostieri), kas pasargās no putnu, mājdzīvnieku un grauzēju nevēlamas piekļuves kompostējamiem atkritumiem. Šādos, speciāli piemērotos kompostieros kopā ar dārza atkritumiem, droši varēs ievietot arī mājsaimniecībā radušos pārtikas atkritumus, tādējādi samazinot nešķiroto atkritumu konteinerā izmetamo atkritumu daudzumu.

Vēlamies gan informēt, ka šāda bioloģisko atkritumu pārstrādes forma (mājkompostēšana) būs turpmāk reģistrējama darbība un ministru kabinets drīzumā noteiks kārtību, kādā tiks nodrošināta mājsaimniecībās kompostēto bioloģisko atkritumu daudzuma noteikšana.

Papildus informācija pieejama mājas lapā www.jnku.lv vai zvanot pa tālr. 8848