Koplietošanas elektrība JNKU apsaimniekojamajās daudzdzīvokļu mājās

2024-05-02

Cienījamie klienti,

SIA "Jelgavas novada KU" informē par izmaiņām koplietošanas elektroenerģijas izmaksu aprēķinu kārtībā daudzdzīvokļu mājām. No 2024.gada 1.janvāra koplietošanas elektroenerģija daudzdzīvokļu mājām tiks aprēķināta par ceturkšņiem un maksa tiks ietverta nākamā mēneša rēķinā, kas seko pēc konkrētā ceturkšņa.

Šādas izmaiņas veiktas, lai nodrošinātu koplietošanas elektroenerģijas izmaksu pārskatāmību, kā arī veicinātu klientu izpratni par elektroenerģijas patēriņu un tādējādi veicinātu efektīvāku resursu izmantošanu.