Likvidē publiskos atkritumu laukumus

2024-03-27

Atkritumiem ir gan radītājs, gan saimnieks. Tāpēc, rūpējoties par vidi sev apkārt un pagastā, nav vairs pieņemama dalītā atbildība, jo kādam par to visu ir ne tikai jāmaksā, bet arī jāparūpējas par kārtības ieviešanu. Savulaik ES projektā uz pašvaldības zemes izveidotie dalīto atkritumu savākšanas laukumi iedzīvotājiem nodrošināja iespēju atbrīvoties no sašķirotajiem atkritumiem bez maksas. Īstenojot reformas, kas nosaka atkritumu apsaimniekošanas kārtību, šobrīd pašvaldībai vairs nav pienākuma uzturēt dalīto atkritumu laukumus un maksāt par utilizēšanu. Vairāku pagastu pārvalžu vadītāji ir norādījuši, ka iedzīvotāji izmanto laukumus kā lielgabarīta un dažādas izcelsmes atkritumu izmešanas vietu, kas piesārņo un degradē apkārtējo vidi. Daļa iedzīvotāju šajos laukumos izmet nešķirotus atkritumus.

Turpmāk savus atkritumus uzskatīt par nevienam nepiederošiem un novietot tos pagastu uzturētajos laukumos nebūs iespējams. Aprīlī šos laukumus Jelgavas novada pagastos pakāpeniski likvidēs. Lūgums iedzīvotājiem izturēties ar izpratni, sekot līdzi norādēm laukumos, informācijai novada tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv un pašvaldības sociālo tīklu kontos. Atgādinām, ka katram iedzīvotājam kā atkritumu radītājam obligāti jāiesaistās atkritumu šķirošanas sistēmā. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus aicinām savstarpēji vienoties par to, kur izvietojami dalīto atkritumu konteineri. Pašvaldība aicina iedzīvotājus slēgt līgumus ar JNKU un "CleanR" par šķiroto atkritumu konteineru izvietošanu savos īpašumos atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas zonas pakalpojumu sniedzējiem.

Pieteikumu līguma noslēgšanai meklējiet www.jnku.lv/pieteikums-sadzives-atkritumi

Tuvākajā laikā pašvaldība likvidēs atkritumu laukumus Cenu, Ozolnieku, Valgundes, Līvbērzes pagastā.

Āne, Brankas, Tetele

Celtnieku iela 4,
Āne Celtnieku iela 12,
Āne Jaunatnes iela 5,
Āne Saules iela 7B (pie garāžām),
Brankas Progresa iela 2, Tetele

Ozolnieki, Cena, Dalbe
Zvaigžņu iela (pretim Nr. 2),
Ozolnieki Skolas iela 11,
Ozolnieki Saules iela 9,
Ozolnieki Rīgas iela 19,
Ozolnieki Parka iela 1 (Skolas, Meliorācijas, Kastaņu ielas pagalms),
Ozolnieki Parka iela 1,
Ozolnieki Kastaņu iela 2,
Ozolnieki Eglaines iela 17,
Ozolnieki D/s "Aizupes" (pretī Aizupes 2), Krasta iela, Ozolnieki
Vētras, Cena
Jaunpēternieki, Cenu pagasts Ziedu un Alejas ielas krustojums, Dalbe


Valgunde, Līvbērze
Vītolu iela, Vītoliņi, Valgunde
Jelgavas iela 12, Līvbērze, Aizupes pamatskola, Tušķi
Bērzu iela 1, Līvbērze