Par sadzīves atkritumu izvešanas biežumu un pakalpojuma atteikšanu

2023-10-24

Atkritumu savākšanas ikdienas darbs tiek organizēts ievērojot plānveida regularitātes principu. Pirms atkritumu savākšanas ekipāža dodas reisā, ir izstrādāti optimāli braukšanas maršruti, sagatavoti un izsniegti katras dienas darba uzdevumi, aprēķināts nepieciešamais degvielas daudzums un izrēķināts kopējais maršruta ilgums. Visu aprēķinu pamatā ir ar klientiem noslēgtie līgumi, tajos iekļauto objektu adreses un plānotie konteineru iztukšošanas grafiki.

Tomēr ikdienā nākas konstatēt, ka katrā reisā ir vairāki konteineri, kas grafikā ieplānotajā dienā nav izlikti izvešanai. Diemžēl šādos gadījumos tiek tērēta gan degviela, gan laiks, gan veikta foto fiksāža un ieraksti darba uzdevumā, lai šīs iepriekš ieplānotās, bet faktiski nenotikušās izvešanas reizes izņemtu no klientu rēķiniem. Respektīvi – SIA "Jelgavas novada KU" darbu ir veicis, bet samaksa par to netiek saņemta.

Lai turpmāk izvairītos no šādām situācijām un arī disciplinētu savus klientus, SIA "Jelgavas novada KU" no 1.novembra neveiks korekcijas rēķinos, ja plānotajā izvešanas reizē konteiners nebūs izlikts izvešanai.

Vēlamies arī atgādināt, ka pašvaldība saistošajos noteikumos Nr.14 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā" ir noteikusi minimālo sadzīves atkritumu izvešanas biežumu atkarībā no nekustamā īpašuma lietošanas veida. Piemēram, no individuālajām dzīvojamām mājām, vasarnīcām vasaras sezonā un komercdarbības objektiem - ne retāk kā vienu reizi četrās nedēļās, bet no daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām – vienu reizi nedēļā.

Ja kādu iemeslu dēļ izvešanas grafikā paredzētājā datumā atkritumu izvešana nav nepieciešama, aicinām klientus vismaz līdz iepriekšējās darba dienas plkst. 12:00 par to informēt SIA "Jelgavas novada KU" pa tālruni 8848 vai e-pastu: jnku@jnku.lv.

Šajos gadījumos gan jāņem vērā pašvaldības noteiktais minimālais sadzīves atkritumu savākšanas biežums. Gadījumos, ja klientam jau šobrīd līgumā ir izvēlēts minimālais izvešanas biežums, izvešanu būs iespējams tikai pārcelt uz citu iespējami tuvāko dienu.