PIETEIKUMS LIELGABARĪTA KONTEINERA IZVEŠANAI

INFORMĀCIJA

Lai pieteiktu lielgabarīta sadzīves atkritumu izvešanu ar konteineru, jāaizpilda pieteikums.

Par konkrētiem atkritumu izvešanas nosacījumiem (datumu, laiku u.c.) ar Jums sazināsies uzņēmuma speciālists.

Kopējā maksa par viena konteinera izvešanu:

  • JNKU noteiktā pārvadāšanas maksa - 144,62 eiro (bez PVN)
  • maksa par izvesto atkritumu daudzumu (nosaka atkritumu poligona īpašnieks, un tā ir atkarīga no konkrētā atkritumu veida un svara).

Pieteikumu nevar aizpildīt persona, kura nav JNKU klients, jo klienta numura norādīšana ir obligāta.
PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot pieteikumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv