PIETEIKUMS LIELGABARĪTA ATKRITUMU KONTEINERA IZVEŠANAI

INFORMĀCIJA

Lai pieteiktu lielgabarīta sadzīves atkritumu izvešanu, jāaizpilda pieteikums.

Par konkrētietiem atkritumu izvešanas nosacījumiem (datumu, laiku u.c.) ar Jums sazināsies uzņēmuma specialists.PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot pieteikumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv