PIETEIKUMS MARĶĒTO SADZĪVES 

ATKRITUMU MAISU IEGĀDEI

INFORMĀCIJA

Marķētie sadzīves atkritumu maisi - ērts veids, kā atbrīvoties no neplānota atkritumu daudzuma. Vienlaicīgi ir jāatceras vairāki nosacījumi:

  • iegādājoties marķētu atkritumu maisu, Jūs samaksājat par 100 litru atkritumu izvešanu, citas maksas piemērotas netiek
  • atkritumu maisi tiek pārdoti tikai JNKU klientiem, ar kuriem ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
  • atkritumu maisi neaizstāj līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, līgumi ir slēdzami obligāti
  • maksa par atkritumu maisu iegādi tiek iekļauta klienta kārtējā mēneša rēķinā
  • piepildītus marķētos sadzīves atkritumu maisus novieto blakus sadzīves atkritumu konteineram, paredzētajā izvešanas dienā
  • pasūtītos sadzīves atkritumu maisus uz Jūsu norādīto adresi nogādā ar atkritumu savākšanas auto, tuvākajā atkritumu izvešanas dienā. Ja piegādes brīdī Jūs neesat klāt, atkritumu maisi tiek ievietoti "kabatiņā", kas ar līmlentu piestiprināta pie iztukšotā atkritumu konteinera
  • ne iecirkņu birojos, ne JNKU galvenajā birojā atkritumu maisus iegādāties vai saņemt nevar

*PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot pieteikumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv