PIETEIKUMS BIO ATKRITUMU MAISU IEGĀDEI

INFORMĀCIJA

Atbilstoši ražotāja norādēm, kompostējamie maisiņi pēc tekstūras nav kā plastikas maisiņi, kas ir gaisu necaurlaidīgi – tie ir tikpat elpojoši kā audums un tie ļoti veiksmīgi ierobežo tādus patogēnus kā baktērijas, vīrusus, sporas un pelējumu. Tas palīdz uzlabot higiēnu konteineros, kuros bioloģiskie atkritumi tiek izmesti. Arī brūnie BIO konteineri ir speciāli piemēroti kompostēšanai – tiem sānos ir ventilācijas atveres un konteinera apakšā ir ievietots speciāls plaukts, lai atkritumu uzglabāšanas laikā liekais mitrums uzkrātos atsevišķi.

Vēlamies vērst uzmanību, lai nerastos domstarpības par konteineros ievietoto maisu atbilstību, uz tiem obligāti jābūt norādēm, ka maisi izmantojami kompostēšanai - tas ir uzraksts angļu valodā "COMPOSTABLE", kā arī atzīme par maisu sertifikāciju "TŪV AUSTRIA".

Maisi ir sapakoti ruļļos un viena ruļļa cena ir 14.90 EUR, t.sk. PVN. Vienā rullī ir 16 gab. 140 l vai 12 gab. 240 l maisi.  

*PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot pieteikumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv