PIETEIKUMS SADZĪVES ATKRITUMU IZVEŠANAS LĪGUMA IZBEIGŠANAI

INFORMĀCIJA

Lai izbeigtu līgumu par sauso sadzīves atkritumu izvešanu, jāaizpilda pieteikums.

Pakalpojuma sniegšana tiks pārtraukta 3 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža.

Uzņēmuma specialists ar Jums sazināsies par atkritumu konteinera aizvešanu (ja tas ir JNKU īpašums).

Neatkarīgi no līguma izbeigšanas, klienta pienākums ir pilnībā norēķināties par jau izvestajiem atkritumiem.

*PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot pieteikumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv