PIETEIKUMS SADZĪVES ATKRITUMU IZVEŠANAS BIEŽUMA UN KONTEINERA TILPUMA MAIŅAI

INFORMĀCIJA

Lai mainītu sauso sadzīves atkritumu izvešanas tarifa plānu vai atkritumu konteinera tilpumu, jāaizpilda pieteikums.

Pēc pieteikuma saņemšanas, 5 dienu laikā tiks veiktas atbilstošas izmaiņas.

Neskaidrību gadījumā, ar Jums sazināsies uzņēmuma specialists.PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot pieteikumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv