PIETEIKUMS LĪGUMA NOSLĒGŠANAI PAR SAUSO SADZĪVES ATKRITUMU IZVEŠANU 

(JURIDISKĀM PERSONĀM)

INFORMĀCIJA

Lai noslēgtu līgumu par sauso sadzīves atkritumu regulāru izvešanu, jāaizpilda pieteikums.

Lai nepieļautu gadījumus, kad līgums tiek slēgts ar personu, kurai nav tiesiska saistība ar konkrēto īpašumu, kā obligāts nosacījums ir tāda dokumenta pievienošana, kas apliecina personas īpašuma vai valdījuma tiesības un īpašumu (piemēram, Zemesgrāmata, mantojuma apliecība, pirkuma īres vai nomas līgums un tml.).

Pēc pieteikuma saņemšanas, tiks sagatavots līguma projekts, kuru varēs parakstīt un saņemt 5 dienas pēc pieteikuma iesniegšanas.

Pakalpojuma sniegšana tiks uzsākta tikai pēc tam, kad līgumu būs parakstījis klients.

Neskaidrību gadījumā, ar Jums sazināsies uzņēmuma speciālists.