PIETEIKUMS ŠĶIROTO ATKRITUMU KONTEINERU UZSTĀDĪŠANAI 

INFORMĀCIJA

Dalīti vākto atkritumu punktu skaitu un to atrašanās vietas nosaka un šo pieteikumu aizpilda tikai pagastu pārvalžu vadītāji.

No 2021.novembra dalīti vākto atkritumu konteinerus var pieteikt arī individuālo māju īpašnieki (valdītāji)

Pirms aizpildīt pieteikumu, lūdzam iepazīties ar papildus noteikumiem pie sadzīves atkritumu līguma, un rūpīgi izvērtēt iespējas gan savākšanas reizēs nodrošināt nepieciešamo atkritumu apjomu, gan atkritumu kvalitātes nosacījumus.