INFORMĀCIJA UN PĀRSKATI PAR 2020.GADU

tiek publicēta, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantu

Pirmās daļas 1.punktā minētā informācija:

Pirmās daļas 2.punktā minētā informācija 

  • Zvērināta revidenta nepārbaudīts 3 mēnešu finanšu pārskats
  • Zvērināta revidenta nepārbaudīts 6 mēnešu finanšu pārskats
  • Zvērināta revidenta nepārbaudīts 6 mēnešu finanšu pārskats
  • Zvērināta revidenta nepārbaudīts 12 mēnešu finanšu pārskats
  • Zvērināta revidenta pārbaudīts kapitālsabiedrības gada pārskats

Pirmās daļas 3.punktā minētā informācija