INFORMĀCIJA UN PĀRSKATI PAR 2018.GADU

tiek publicēta, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantu