INFORMĀCIJA UN PĀRSKATI PAR 2023.GADU

Sakarā ar uzsākto reogranizācijas procesu - SIA Ozolnieku KSDU pievienošanu un jaunas mājas lapas izveidošanu, atsevišķi dokumenti var īslaicīgi nebūt pieejami. Nepieciešamības gadījumā lūgums sazināties ar mums. 

Epasts: jnku@jnku.lv vai pa tālruni 8848.

Informācija tiek publicēta, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantu

Pirmās daļas 1.punktā minētā informācija:

  • Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 
  • bilances kopsumma - 14 242 558 eiro
  • neto apgrozījums - 5 116 674 eiro
  • peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc gada pārskata iesniegšanas)
  • naudas plūsmas pārskats (pēc gada pārskata iesniegšanas)
  • kapitālsabiedrības darbību raksturojošie rezultatīvie rādītāji par pēdējiem pieciem gadiem 
  • vidēja termiņa darbības stratēģija
  • Iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (pēc gada pārskata iesniegšanas)
  • Valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums (pēc gada pārskata iesniegšanas)