INFORMĀCIJA UN PĀRSKATI PAR 2021.GADU

tiek publicēta, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantu

Pirmās daļas 1.punktā minētā informācija:

 • Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 
 • bilances kopsumma - 
 • neto apgrozījums - 
 • peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc gada pārskata iesniegšanas)
 • naudas plūsmas pārskats (pēc gada pārskata iesniegšanas)
 • kapitālsabiedrības darbību raksturojošie rezultatīvie rādītāji par pēdējiem pieciem gadiem 
 • Iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (pēc gada pārskata iesniegšanas)
 • Valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums (pēc gada pārskata iesniegšanas)

Pirmās daļas 2.punktā minētā informācija 

 • Zvērināta revidenta nepārbaudīts 3 mēnešu finanšu pārskats
 • Zvērināta revidenta nepārbaudīts 6 mēnešu finanšu pārskats
 • Zvērināta revidenta nepārbaudīts 9 mēnešu finanšu pārskats
 • Zvērināta revidenta nepārbaudīts 12 mēnešu finanšu pārskats
 • Zvērināta revidenta pārbaudīts kapitālsabiedrības gada pārskats (pēc gada pārskata iesniegšanas)

Pirmās daļas 3.punktā minētā informācija