INFORMĀCIJA UN PĀRSKATI PAR 2021.GADU

tiek publicēta, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantu

Pirmās daļas 1.punktā minētā informācija:

  • Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 
  • bilances kopsumma - 
  • neto apgrozījums - 
  • peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc gada pārskata iesniegšanas)
  • naudas plūsmas pārskats (pēc gada pārskata iesniegšanas)
  • kapitālsabiedrības darbību raksturojošie rezultatīvie rādītāji par pēdējiem pieciem gadiem 
  • Iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (pēc gada pārskata iesniegšanas)
  • Valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums (pēc gada pārskata iesniegšanas)

Pirmās daļas 2.punktā minētā informācija 

Pirmās daļas 3.punktā minētā informācija