Par sniega tīrīšanu

2022-12-27

SIA Jelgavas novada KU nodrošina sniega tīrīšanu atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības pasūtījumam tīrot pašvaldības ietves, trotuārus un laukumus pie pašvaldības iestādēm.

Ja vēlaties, lai Jūsu privātīpašumam nodrošinātu regulāru sniega tīrīšanu, lūdzam sazināties ar mums līguma noslēgšanai - jnku@jnku.lv, vai pa tālr.8848.

Savukārt, ielu uzturēšanai Jelgavas novadā katra pagasta pārvalde atklāta iepirkuma konkursa rezultātā ir noslēgusi līgumu par ziemas uzturēšanas darbu veikšanu uz pašvaldības ceļiem un ielām gan apdzīvotu vietu teritorijās, gan ārpus tām.

Jautājumu, ierosinājumu gadījumā aicinām sazināties ar attiecīgo pagasta pārvaldi.

Papildus informācija par ceļu tīrīšanu atrodama Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā -

https://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/ipasumu-parvaldiba/celu-uzturesana/