Pasaules ūdens diena - piedalies skolēnu zīmējumu konkursā

2018-02-22

Kopš 1993. gada 22. martā visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas, un tās koordinatore ir Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO). Atzīmējot šo dienu, SIA "Jelgavas novada KU" aicina skolēnus piedalīties zīmējumu konkursā "Ūdens manā dzīvē", lai pievērstu uzmanību ūdens resursu izmantošanai tīrības problēmām, savā sētā un mājā. 

Konkursa organizētājs: SIA "Jelgavas novada KU" sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldi un Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociāciju.

Konkursa tēma: Ūdens manā dzīvē

Konkursa mērķis: Sekmēt skolēnu izpratni par tīra ūdens nozīmi un ar to saistītajām problēmām. Sekmēt bērnu radošo spēju attīstību, iedrošināt fantāzijas lidojumam. Veicināt bērnu izpratni par vietu, kur dzīvojam un kā nodrošināt kvalitatīvu dzīvesvidi nākamajām paaudzēm.

Konkursa dalībnieki: Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu 1.-4.klases audzēkņi.

Darba noformēšana:

  1. brīva izvēle darba izpildīšanas tehnikā;
  2. izmērs: A3 vai A4 formāts;
  3. darba aizmugurē norādīt pilnu darba autora vārdu un uzvārdu, izglītības iestādes nosaukumu, klasi un kontaktinformāciju, pedagoga vārdu un uzvārdu.

Konkursa termiņš: no 2018.gada 26.februāra līdz 2018.gada 26.martam.

Darbu iesniegšana: līdz 2018.gada 26.martam plkst.18:00 Jelgavas novada Izglītības pārvaldē

Vērtēšana: Visus iesūtītos darbus vērtēs SIA "Jelgavas novada KU" un Jelgavas novada Izglītības pārvaldes apstiprināta komisija. Vērtēšana notiks kategorijās "Individuāli darbi" un aktīvākā klase kategorijā no 1. līdz 4. klasei.

Apbalvošana: konkursa laureātiem paredzētas balvas no konkursa organizētājiem.

Labākie un interesantākie iesniegtie darbi tiks publicēti SIA "Jelgavas novada KU" profilos, kā arī pašvaldības izdevumā "Jelgavas novada ziņas".

Iesniedzot darbu, dalībnieka vecāki un pedagogi piekrīt, ka organizatori var izmantot konkursa darbu jebkuros plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā vai atsevišķas darba daļas bez īpašas saskaņošanas, tai skaitā fiksēt fotogrāfijās, izmantot ar konkursu saistītos drukas darbos, video ierakstos, izmantot suvenīru gatavošanā, publiski pārraidīt televīzijā neierobežotā apjomā un laika periodā Latvijā un ārpus tās robežām.