Rēķinos netiks norādīti personas kodi

2021-11-26

Ņemot vērā, ka jaunajā Grāmatvedības likumā, kas stājas  spēkā 2022.gada 1.janvārī vairs nav prasība pakalpojumu rēķinos, kas tiek izrakstīti fiziskajām personām, kā obligāto rekvizītu norādīt personas kodu, SIA "Jelgavas novada KU" dara zināmu, ka rēķinos, sākot ar 2022.gadu personas kods netiks norādīts.

Tiem saimnieciskās darbības veicējiem vai citām fiziskajām personām, kuriem personas koda norādīšana attaisnojuma dokumentos nepieciešama, jo to nosaka kāds cits normatīvais akts, aicinām informēt JNKU ar iesniegumu e-pastā: jnku@jnku.lv