PIETEIKUMS KOMERCUZSKAITES MĒRAPARĀTU MAIŅAI (dienesta)

Šis pieteikums paredzēts tikai dienesta pieteikumiem par komecuzskaites mēraparātu nomaiņu