ATKRITUMI


Es nenovietoju atkritumu konteineru izvešanai, jo tas ir pustukšs. Vai man par šo reizi būs jāmaksā?

Ja atkritumu automašīnas vadītājs loģistikas sistēmā būs apstiprinājis, ka atkritumi nav izvesti - par to jāmaksā nebūs! Ja apstiprinājuma nebūs - būs jāmaksā. Lai izvairītos no līdzīgiem pārpratumiem, aicinām jau iepriekš sazināties ar klientu konsultantiem pa tālruni 8848 un informēt, ka atkritumu izvešana nav nepieciešama.

Vai var atteikt izvešanu, ja atkritumu konteiners ir pustukšs?

Jā, ja vēlaties atteikt izvešanu ieplānotajā dienā, aicinām vismaz dienu iepriekš sazināties ar klientu konsultantiem pa tālruni 8848 un informēt, ka atkritumu izvešana nav nepieciešama.

Aizmirsu izstumt atkritumu konteineru. Vai rēķinā šī reize būs ietverta?

Ja atkritumu automašīnas vadītājs loģistikas sistēmā būs apstiprinājis, ka atkritumi nav izvesti, - nē, jāmaksā nebūs! Tomēr, ja loģistikas sistēmā šāda atzīme nebūs, un atkritumu automašīnas vadītājs apliecinās, ka atkritumi ir izvesti, būs jāmaksā.


Vai varu pieteikt papildu atkritumu izvešanas reizi?

Nē, papildus izvešanas reizes pieteikt nevar, jo automašīnu maršruts un laiks tiek precīzi plānots.

Ja ir nepieciešams izvest lielāku daudzumu sadzīves atkritumu, kā var ievieto konteinerā, aicinām iegādāties marķētos atkritumu maisus. Piepildītus maisus novietojat blakus konteineram tā izvešanas reizē un visi atkritumi tiks savākti. Papildus par marķētajos maisos ievietotajiem atkritumiem jāmaksā nebūs.

Ja blakus konteineram novietošu iepirkumu maisiņus ar atkritumiem, vai tie tiks paņemti?

Nē, tiks iztukšots tikai atkritumu konteiners, bet iepirkumu maisiņos novietotie atkritumi paliks. 

Ja ir nepieciešams izvest lielāku daudzumu sadzīves atkritumu, kā var ievieto konteinerā, aicinām iegādāties marķētos atkritumu maisus. Piepildītus maisus novietojat blakus konteineram tā izvešanas reizē un visi atkritumi tiks savākti. Papildus par marķētajos maisos ievietotajiem atkritumiem jāmaksā nebūs.

Vēlos noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu.

Aizpildiet pieteikumu mājas lapā "Pieteikums līguma noslēgšanai par sadzīves atkritumu izvešanu".,

Kad līgums būs sagatavots un parakstīts no JNKU puses, to nosūtīs Jums parakstīšanai. Pēc parakstītā eksemplāra saņemšanas, klientu konsultants ar Jums sazināsies, lai precizētu konteinera atvešanas laiku.


Kādēļ pa daudzdzīvokļu mājā pa mēnešiem atšķiras maksa par atkritumu izvešanu?

Maksa par atkritumiem daudzdzīvokļu mājā ir atkarīga no:

  • konteineru iztukšošanas reižu skaita
  • konteineru skaita un tilpuma
  • deklarēto personu skaita mājā

Šie dati, īpaši deklarēto personu skaits mainās, līdz ar to mainās maksa par atkritumu izvešanu.

Kādēļ pa privātmājā pa mēnešiem atšķiras maksa par atkritumu izvešanu?

Maksa par atkritumiem privātmājās ir saistīta ar konteineru iztukšošanas reižu skaitu. Ir tā saucamie īsie un garie mēneši, kuros iztukšošanas reižu skaits atšķiras.

Piemēram, plānojot izvešanu ik nedēļu, ir mēneši, kad atkritumu konteineri tiek iztukšoti 4, bet ir mēneši, kuros atkritumus izved 5 reizes. 

Vai iespējams individuālajās mājās uzstādīt šķiroto atkritumu konteinerus?

Nē, šāda iespēja Jelgavas novadā netiek piedāvāta. Atkritumu šķirošanai katrā ciemā ir pieejami atkritumu šķirošanas punkti. Ja ir nepieciešams palielināt šo punktu skaitu, aicinām vērsties pagasta pārvaldē ar attiecīgu ierosinājumu.

Ja esošajos atkritumu šķirošanas punktos nepieciešams palielināt konteineru skaitu, aicinām par to informēt klientu konsultantus.


Kā man atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem?

Ja esat privātmājas īpašnieks:

  • Iepriekš informējot klientu konsultantu pa tālruni 8848, varat tos atvest tos uz lielgabarīta atkritumu savākšanas punktiem Elejā, Kalnciemā, Staļģenē, Nākotnē vai Līvbērzē.
  • Varat pieteikt lielgabarīta atkritumu izvešanu no savas dzīvesvietas pa tālruni 8848.

Ja esat daudzdzīvokļu mājas iemītnieks:

  • Novietojiet savus lielgabarīta atkritumus blakus savas mājas sadzīves atkritumu konteineram un jau tuvākajā laikā tie tiks aizvesti.

Kā man atbrīvoties no lietotām vieglo auto riepām?

Ja esat privātmājas īpašnieks:

  • Iepriekš informējot klientu konsultantu pa tālruni 8848, varat lietotās riepas atvest uz atkritumu savākšanas punktiem Elejā, Kalnciemā, Staļģenē, Nākotnē vai Līvbērzē. Pēc riepām uz dzīvesvietu neizbraucam

Ja esat daudzdzīvokļu mājas iemītnieks:

  • Novietojiet lietotās riepas blakus savas mājas sadzīves atkritumu konteineram un jau tuvākajā laikā tās tiks aizvestas.

Veicu mājoklī remontu. Kā atbrīvoties no būvgružiem un citiem celtniecības materiāliem?

Būvgruži nav ne sadzīves, ne lielgabarīta atkritumi. Lai tos izvestu, pie klientu konsultanta par tālruni 8848 vai JNKU tīmekļa vietnē, aizpildot pieteikumu, piesakiet būvgružu izvešanu. 

Būvgružu izvešana ir maksas pakalpojums, atbilstoši cenrādim.

Atceramies, par būvgružiem ir uzskatāmi ar nolietotie tualetes podi, vannas vai izlietnes, tādēļ aicinām šos priekšmetus nenovietot blakus sadzīves atkritumu konteineriem. Tie netiks savākti!


Vai ir jāslēdz līgums par atkritumu izvešanu, ja dzīvoju dārza mājā tikai vasaras sezonā?

Jā, arī šajā gadījumā jāslēdz līgums..