Iesniegums par darbinieka atvaļinājumu (neaizpilda, ja atvaļinājums tiek piešķirts saskaņā ar apstiprināto grafiku)