DZĪVOJAMO MĀJU FINANŠU PĀRSKATI PAR 2019.GADU

(DZĪVOJAMO MĀJU FINANŠU PĀRSKATI PAR 2020.GADU TIKS PUBLICĒTI LĪDZ 2021.GADA 15.FEBRUĀRIM)

JELGAVAS NOVADS