DZĪVOKLIS DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀ

Klients iegādājies dzīvokli, bet īpašumtiesības zemesgrāmatā nav nostiprinājis. Kādēļ rēķini tiek izrakstīti uz iepriekšējo īpašnieku? 

JNKU rīcībā nav informācija ne par darījumiem ar dzīvokli, ne ierakstiem Zemesgrāmatā.

Ja klients ir iegādājies vai citādi kļuvis par dzīvokļa īpašnieku, tam jāaizpilda "Pieteikums dzīvokļa īpašnieka maiņas reģistrācijai". pievienojot Zemesgrāmatas aktu.
Ja īpašumtiesības zemesgrāmatā nav nostiprinātas, jāpievieno citu dokumentu, kas apliecina Jūtu īpašumtiesības vai valdījuma tiesības
Maksa par pakalpojumiem tiks aprēķināta:

  • no brīža, kad īpašumtiesības nostiprinātas zemesgrāmatā;
  • ja zemesgrāmata nav, no datuma, kad klients kļuvis par dzīvokļa valdītāju (norādījis pieteikumā).

Klients iegādājies dzīvokli. Tā iepriekšējais īpašnieks ir uzkrājis parādus par pakalpojumiem. Vai tie jāmaksā jaunajam īpašniekam? 

Nē:

  • ja aktā par īpašuma pieņemšanu ir fiksēti  skaitītāju rādījumi īpašuma pārņemšanas brīdī
  • ja vien ar iepriekšējo īpašnieku jaunais klients nav vienojies, ka tas parādus parādus nomaksās.
Gadījumā, ja veikts nekorekts aprēķins, iekļaujot iepriekšējā dzīvokļa īpašnieka neapmaksātos rēķinus, jāsazinās ar uzņēmuma norēķinu administratoru, zvanot uz klientu informatīvo tālruni 8848 vai rakstot uz elektroniski uz rekini@jnku.lv,

Drīzumā beigsies vai jau ir beidzies ūdens patēriņa skaitītāja 4 gadu verifikācijas termiņš, kā klientam rīkoties?

Jāpiesaka skaitītāju maiņa pa tālruni 8848. Pēc pieteikuma saņemšanas uzņēmuma speciālisti sazināsies ar klientu un vienosies par laiku, kad būtu iespējams veikt skaitītāja nomaiņu. Izmaksas par skaitītāja nomaiņu dzīvoklī sedz dzīvokļa īpašnieks.

Skaitītājus varat mainīt arī paši vai aicināt citus speciālistus, taču: 

  • jāpārliecinās, ka skaitītāji tiek uzstādīti pareizi. 
  • skaitītājus pēc to uzstādīšanas plombē vai nu JNKU speciālisti vai to klātbūtnē.


Līdz mēneša beidzamajai dienai klients nav iesniedzis informāciju par ūdens patēriņu dzīvoklī. Ar ko tas draud klientam? 

Par attiecīgo mēnesi tiek aprēķināts vidējais ūdens patēriņš par iepriekšējiem trīs mēnešiem.

Ja informācija netiks nodota 3 mēnešus pēc kārtas, sākot ar ceturto mēnesi tiek aprēķināti ūdens zudumi.

Dzīvoklī mainījies deklarēto personu skaits. Kādēļ joprojām tiek aprēķināti atkritumi par iepriekš deklarēto cilvēku skaitu? 

JNKU informācijas par deklarēto personu skaitu nav.

Ja mainās deklarēto personu skaits, nepieciešams aizpildīt "Pieteikumu dzīvoklī deklarēto personu skaita izmaiņu reģistrācijai".