IESNIEGUMS

INFORMĀCIJA

Šis iesniegums paredzēts JNKU klientiem vai citām personām, kuras vēlas iesniegt priekšlikumu, ierosinājumu vai sūdzību JNKU vadībai.

Ja vēlaties pieteikt, mainīt vai pārtraukt pakalpojumu, šim mērķim ir pieejamas īpašas veidlapas, katram pakalpojumu veidam.


*PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot šo dokumentu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma vai atbildes sniegšanai. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv