IESNIEGUMS - DIENESTA (aizpilda JNKU darbinieks)

INFORMĀCIJA AIZPILDĪTĀJAM

Šo iesniegumu neaizpilda gadījumos, kad Klients vēlas pieteikt konkrētus pakalpojumus, atteikties no tiem vai mainīt. Šim mērķim ir citi pieteikumi