IESNIEGUMS - DIENESTA (aizpilda JNKU darbinieks)

INFORMĀCIJA AIZPILDĪTĀJAM

Šis iesniegums paredzēts dažādu sūdzību, iebildumu vai ierosinājumu fiksēšanai, ja klients vēršas pie JNKU klientu konsultantiem vai iecirkņu vadītājiem klātienē vai pa tālruni.

Šo iesniegumu neaizpilda gadījumos, kad Klients vēlas pieteikt konkrētus pakalpojumus, atteikties no tiem vai mainīt. Šim mērķim ir citi pieteikumi