IESNIEGUMS PAR KĻŪDAINI VEIKTĀ MAKSĀJUMA ATMAKSU

INFORMĀCIJA

Šis iesniegums paredzēts gadījumos, kad JNKU klients vai jebkura cita persona ir veikusi kļūdainu pārskaitījumu uz kādu no JNKU norēķinu kontiem kredītiestādēs un vēlas, lai kļūdaini pārskaitītā summa tiktu atmaksāta. 

Tāt šo iesniegumu aizpilda gadījumos, kad klients vēlas saņemt atpakaļ iemaksāto avansu (pārmaksu).

Būtiski:

  • kļūdaini samaksātā summa tiek atmaksāta tikai tai personai, kura veikusi samaksu, izņemot, ja pārskaitījumu veikusi trešā persona (maksājuma iestāde) maksātāja uzdevumā
  • kļūdainais maksājums netiek pārskaitīts trešajai personai;PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot pieteikumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv