Klienta kontaktinformācija

INFORMĀCIJA


  • Vārdu uzvārdu norādīt tam klientam, kuram tiek izrakstīti ikmēneša rēķini
  • Klienta numurs ir atrodams ikmēneša pakalpojumu rēķina augšējā daļā
  • Ir iespēja norādīt arī 2 tālruņa numurus
  • Ja esat abu uzņēmu klients, veidlapu aizpildiet divas reizes, norādot atsevišķi katra uzņēmuma klienta numuru


Klienta kontaktinformācijas datu bāze tiek atjaunota ar mērķi - lai nodrošinātu savlaicīgu informācijas sniegšanu klientiem par abu Jelgavas novada pašvaldības kapitālsabiedrību sniegtajiem pakalpojumiem, rēķiniem, plānotiem vai neplānotiem pakalpojumu sniegšanas pārtraukumiem, avārijām vai citām ārkārtas situācijām.

*PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot šo dokumentu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma vai atbildes sniegšanai. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv