Atlaide ūdenim vairs netiks piemērota

2019-11-13

2015.gadā Jelgavas novada dome lēma par 20% atlaides piemērošanu maksai par dzeramo ūdeni to ciemu iedzīvotājiem, kuri ūdeni saņem no centralizētās ūdensapgādes sistēmas, taču, kur nebija uzstādītas ūdens atdzelžošanas iekārtas. Vienlaicīgi tika uzstādīts mērķis - 5 gadu laikā nodrošināt vienādu kvalitātes līmeni ūdenim, kas tiek padots centralizētajos ūdensapgādes tīklos visā Jelgavas novadā. 2019.gada oktobrī šis mērķis tika sasniegts - beidzamās ūdens atdzelžošanas iekārtas tika uzstādītas Cimālēs, Jaunsvirlaukā, Pēterlaukos un Lielplatones SIS.

Diemžēl šai pozitīvajai ziņai ir arī savi trūkumi - no 2019.gada 1.novembra 20% atlaide par ūdeni vairs netiks piemērota. Tas nozīmē, ka decembra sākumā rēķinos nekādas atlaides nevienam par dzeramo ūdeni vairs nebūs.