Degvielas un citu satiksmes vai transporta preču iegāde SIA “Jelgavas novada KU” vajadzībām

Iepirkuma nosaukums

Degvielas un citu satiksmes vai transporta preču iegāde SIA "Jelgavas novada KU" vajadzībām

Identifikācijas numurs

JNKU/2018/07/T

CPV kods

09100000-0

Iepirkuma priekšmets

Preces

Iepirkuma metode

PIL 8.panta pirmās daļas 1.punkts

Piedāvājuma izvēles kritērijs

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums

Piedāvājuma iesniegšanas datums

Līdz 2018.gada 27.novembrim plkst.10:00

Piedāvājuma atvēršanas veids

Atklāts, EIS sistēmā