Degvielas un citu satiksmes vai transporta preču iegāde SIA “Jelgavas novada KU” vajadzībām

2018-10-17

Iepirkuma nosaukums

Degvielas un citu satiksmes vai transporta preču iegāde SIA "Jelgavas novada KU" vajadzībām

Identifikācijas numurs

JNKU/2018/07/T

CPV kods

09100000-0

Iepirkuma priekšmets

Preces

Iepirkuma metode

PIL 8.panta pirmās daļas 1.punkts

Piedāvājuma izvēles kritērijs

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums

Piedāvājuma iesniegšanas datums

Līdz 2018.gada 27.novembrim plkst.10:00

Piedāvājuma atvēršanas veids

Atklāts, EIS sistēmā