Deklarēto personu maiņa

2020-11-19

SIA "Jelgavas novada KU" informē, ka turpmāk informāciju par deklarēto personu skaitu daudzdzīvokļu māju dzīvokļos varēs iesniegt 2 dokumentu veidos, kas nodrošina to juridisko spēku:

  • kā pašrocīgi parakstītu iesniegumu, kas nosūtīts pa pastu vai atstāts iecirkņu vai galvenā biroja pastkastītē;
  • uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.

Citā veidā noformēti vai iesūtīti pieteikumi deklarēto personu izmaiņu veikšanai netiks izskatīti