Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana Jelgavas novadā

2022-01-27

Šobrīd apvienotajā Jelgavas novadā ir 2 pašvaldībai piederošas kapitālsabiedrības - SIA "Ozolnieku KSDU" un SIA "Jelgavas novada KU", kas piedāvā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumus. Diemžēl šāda situācija nekādi neveicina ne resursu racionālu izmantošanu, ne pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu, tādēļ turpināt abām kapitālsabiedrībām piedāvāt šo pakalpojumu, nav ekonomiska pamata. 

Nosacīti, šā pakalpojuma saņēmējus var sadalīt 2 grupās:

  • nepārņemtās mājas - mājas, kuru īpašnieki līdz šim nav vēlējušies pārņemt pārvaldīšanu un to nodrošina pašvaldība ar savu kapitālsabiedrību starpniecību;
  • pārņemtās mājas - mājas, kuru īpašnieki ir pārņēmuši māju pārvaldīšanu un pilnībā vai daļēji ir deleģējuši pārvaldīšanas funkcijas vienai vai otrai pašvaldības kapitālsabiedrībai.

Kas attiecas uz pirmo grupu, tad 2022.gada janvārī Jelgavas novada dome lēma par visu "nepārņemto" daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas tiesību deleģēšanu SIA "Jelgavas novada KU". Konkrēti runa ir par 13 daudzdzīvokļu mājām, kuru pārvaldīšanu līdz šim nav pārņēmuši māju dzīvokļu īpašnieku, un to nodrošināja SIA "Ozolnieku KSDU".

Kas attiecas uz otro grupu, tad par šo māju pārvaldnieka izvēli ir tiesīgi lemt tikai mājas īpašnieki. Diemžēl, ņemot vērā raksta sākumā minētos iemeslus, SIA "Ozolnieku KSDU" valde ir pieņēmusi lēmumu neturpināt dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanu. Plānotais beigu termiņš ir 2022.gada 30.aprīlis. Tas nozīmē, ka šo māju īpašnieki tiek aicināti jau tuvākajā laikā lemt par jauna mājas pārvaldnieka izvēli. 

SIA "Ozolnieku KSDU" aicina dzīvojamo māju īpašniekus par nākamo pārvaldnieku izvēlēties SIA "Jelgavas novada KU", garantējot, ka sniegto pakalpojumu kvalitāte ar to tikai iegūs. Jau šobrīd SIA "Jelgavas novada KU" strādā visi tie darbinieki, kas līdz šim nodrošināja māju apsaimniekošanas pakalpojumus SIA "Ozolnieku KSDU", un koncentrējot resursus vienas kapitālsabiedrības rokās, ieguvēji būs visi.

Būtiski ir atzīmēt tās mājas, kurās ar SIA "Ozolnieku KSDU" atbalstu un starpniecību, ir veikta renovācija. Šo māju īpašniekiem gan būtu ieteicams par pārvaldnieku izvēlēties tikai SIA "Jelgavas novada KU". Iemels šādai izvēlei ir aizdevums no SEB bankas un ALTUM galvojums. Ja māju pārvaldīšanu turpina pašvaldības kapitālsabiedrība, pārvaldnieka maiņa ir samērā vienkārša. Ja šo māju īpašnieki izvēlēsies citu pārvaldnieku vai mājas pārvaldīšanas modeli, tas var ievērojami sarežģīt pārņemšanas procesu, līdz pat tam, ka SEB banka var pieprasīt neatmaksātās aizdevuma daļas nekavējošu atmaksu.

Tos māju īpašniekus, kuri plāno vai ir gatavi turpmāk uzticēt savas mājas apsaimniekošanu SIA "Jelgavas novada KU", vispirms aicinām iepazīties informāciju tīmekļa vietnē www.jnku.lv sadaļā Pakalpojumi -> Māju pārvaldīšana. Informācija ir diezgan apjomīga, taču var noderēt lēmuma pieņemšanai. Būtiskākais dokuments ir mājas īpašnieku lēmums par apsaimniekotāja maiņu. Ir paredzēta arī vienkāršota procedūra apsaimniekotāja maiņai. Ir nepieciešams tikai SIA "Jelgavas novada KU" tīmekļa vietnē www.jnku.lv sadaļā Pakalpojumi -> Māju pārvaldīšana aizpildīt pieteikumu, kas izveidots īpaši šim mērķim - Pieteikums apsaimniekotāja maiņai Ozolnieku, Cenu un Salgales daudzdzīvokļu māju īpašniekiem, pievienot atbilstošu dzīvokļu īpašnieku lēmumu. Tālāko paveiks abu kapitālsabiedrību speciālisti.

Sīkāka informācija pie māju pārvaldnieka Stellas Miķelsones pa tālruni 25655584

Sanāksmes ieraksts pieejams šeit