Finanšu līzinga pakalpojumi 3 specializēto sadzīves atkritumu savākšanas un transportēšanas automašīnu piegādei

2018-11-28

Iepirkuma nosaukums

Finanšu līzinga pakalpojumi 3 specializēto sadzīves atkritumu savākšanas un transportēšanas automašīnu piegādei

Identifikācijas numurs

JNKU/2018/08/S

CPV kods

66114000-2

Iepirkuma priekšmets

Pakalpojums

Iepirkuma metode

PIL 9.pants

Piedāvājuma izvēles kritērijs

Zemākā piedāvātā cena

Piedāvājuma iesniegšanas datums

2018.gada 10.decembris plkst.10:00

Piedāvājuma atvēršanas veids

Atklāts