Ir pārtraukta centralizētā apkure

2022-05-01

Ņemot vērā kurināmā izmaksu ievērojamo pieaugumu, kā arī to, ka valsts atbalsts iedzīvotājiem centralizētā apkures tarifa mazināšanai tiek nodrošināts tikai līdz 2022.gada aprīļa beigām, SIA "Ozolnieku KSDU" vadība ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt centralizēto apkuri Jelgavas novada daudzdzīvokļu mājās jau aprīļa beigās.

Ja dzīvojamo māju iedzīvotāji, neraugoties uz ievērojamo apkures tarifu, vēlas, lai to mājai joprojām tiek nodrošināta centralizētā siltumapgāde, aicinām mājas pilnvarotās personas (mājas vecākos) ar rakstveida iesniegumu vērsties SIA "Ozolnieku KSDU" e-pastā info@oksdu.lv ar attiecīgu iesniegumu. Apkure šīm mājām tiks atjaunota.