Izmaiņas JNKU darbā, saistībā ar COVID-19 ierobežojumiem

2020-12-14

Vispārīgās izmaiņa:

 • Klienti klātienē netiek apkalpoti nedz SIA "Jelgavas novada KU" birojā, nedz iecirkņos;
 • SIA "Jelgavas novada KU" darbu nepārtrauc, taču saziņai ar uzņēmuma speciālistiem vai vadību aicinām izmantot tikai elektronisko sakaru līdzekļus;
 • iesniegumus un citus dokumentus papīra formātā var atstāt uzņēmuma biroja pastkastītē (ieeja no pagalma puses) Lielā ielā 5/7, Jelgavā, vai izvietotajās pastkastītēs mūsu iecirkņos;
 • publiskās pirtis Elejā un Kalnciemā joprojām ir slēgtas.
 • kontaktinformācija saziņai:
 • www.jnku.lv;
 • jnku@jnku.lv;
 • 8848;

Izmaiņas, saistībā ar ūdens skaitītāju maiņu, kuriem beidzas verifikācijas termiņš:

 • Līdz brīdim, kamēr valstī ir spēkā pulcēšanās ierobežojumi, ūdens skaitītāji dzīvokļos netiek mainīti. Ja šajā periodā beidzas skaitītāju verifikācijas termiņi, skaitītājus jānomaina vai jāveic atkārtota to verifikācija 3 mēnešu laikā pēc pulcēšanās ierobežojumu beigām.
 • Arī plombu uzlikšanu gadījumos, kad klients pats ir nomainījis skaitītāju, JNKU šobrīd neveic. Aicinām klientus sazināties ar norēķinu speciālistu pa tālruni 8848 vai e-pastā: info@jnku.lv, norādot informāciju gan par veco skaitītāju, gan jauno (skaitītāja numuru, rādījumus, nomaiņas datumu).
 • Komercuzskaites mēraparātu maiņa individuālajās mājās tiks veikta tikai tur, kur šī iekārta ir uzstādīta ārpus dzīvojamās mājas. Daudzdzīvokļu mājās komercuzskaites mēraparāti tiks mainīti ierastajā kārtībā.