Izmaiņas nodokļu apmēros, ietekmē atkritumu izvešanas tarifus

SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" no 2018.gada paaugstina maksu par poligonā "Brakšķi" ievedamajiem atkritumiem. Pieaugums saistīts ar Dabas resursu nodokļa likmes palielinājumu, kas no 2018.gada 1.javāra līdzšinējo 25 eiro/t pieaugs uz 35 eiro/t. Ņemot vērā minēto, arī SIA "Jelgavas novada KU" paaugstina maksu par sadzīves atkritumu izvešanu, kas no 2018.gada 1.februāra būs 17,43 eiro/m3, (bez PVN).