Izmaiņas nodokļu apmēros, ietekmē atkritumu izvešanas tarifus

2018-01-15

SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" no 2018.gada paaugstina maksu par poligonā "Brakšķi" ievedamajiem atkritumiem. Pieaugums saistīts ar Dabas resursu nodokļa likmes palielinājumu, kas no 2018.gada 1.javāra līdzšinējo 25 eiro/t pieaugs uz 35 eiro/t. Ņemot vērā minēto, arī SIA "Jelgavas novada KU" paaugstina maksu par sadzīves atkritumu izvešanu, kas no 2018.gada 1.februāra būs 17,43 eiro/m3, (bez PVN).