Izmaiņas skaitītāju rādījumu nodošanas kārtībai

2019-01-22

Sakarā ar norēķinu punktu likvidēšanu, no 2019.gada 1.janvāra vairs nebūs iespējams informāciju par ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem iesniegt SIA "Jelgavas novada KU" norēķinu punktos.

Savukārt no 2019.gada marta minēto informāciju nevarēs papīra formā atstāt iepriekš izvietotajās speciālajās pastkastītēs. Tās ar 2019.gada 1.martu tiks noņemtas.

Turpmāk informāciju par ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem varēs nodot tikai šādos vedos:

  • reģistrējoties klientu portālā mans.jnku.lv un rādījumus fiksējot šajā portālā;
  • sūtot informāciju e-pastā: info@jnku.lv;
  • sūtot SMS uz tālruni: 25144086;
  • zvanot pa tālruni: 25144086 vai 8848

Plašāka informācija par ūdens skaitītāju patēriņa nodošanas veidiem pieejama klientu sadaļā "Skaitītāju nodošana".

Ērtākais rādījumu fiksēšanas veids ir to attālināta nolasīšana. Jau vairākus gadus SIA "Jelgavas novada KU" piedāvā saviem klientiem uzstādīt vienotas klases un veida ūdens patēriņa skaitītājus, aprīkojot tos ar attālinātās nolasīšanas ierīci. Pēc šādu skaitītāju uzstādīšanas, klientiem atkrīt rūpes par ikmēneša skaitītāju rādījumu nolasīšanu un informēšanu. To centralizēti un attālināti, veic SIA "Jelgavas novada KU".

Par iespējām šādus skaitītājus uzstādīt un/vai esošos aprīkot ar attālinātas nolasīšanas ierīcēm, konsultēties uzņēmuma iecirkņos vai pa tālruni 8848.