Kapu svētku organizēšana Jelgavas novada kapsētās

2018-05-10

Iepirkuma nosaukums

Kapu svētku organizēšana Jelgavas novada kapsētās

Identifikācijas numurs

JNKU/2018/02/Z

CPV kods

79952000-2

Iepirkuma priekšmets

Pakalpojumi

Iepirkuma metode

PIL 9.pants

Piedāvājuma izvēles kritērijs

Viszemākā cena

Piedāvājumu iesniegšanas datums

Līdz 2018.gada 21.maija plkst.10:00

Piedāvājumu atvēršanas veids

Atklāts