Darbinieku veselības apdrošināšana

2018-07-10

Iepirkuma nosaukums

Darbinieku veselības apdrošināšana

Identifikācijas numurs

JNKU/2018/03/C

CPV kods

66512200-4

Iepirkuma priekšmets

Pakalpojumi

Iepirkumu metode

PIL 9.pants

Piedāvājuma izvēles kritērijs

Viszemākā cena

Piedāvājumu iesniegšanas datums

Līdz 2018.gada 23.jūlijam plkst.10:00

Piedāvājumu atvēršanas veids

Atklāts