Elektroenerģijas iegāde

2018-07-18

Iepirkuma nosaukums

Elektroenerģijas iegāde

Identifikācijas numurs

JNKU/2018/04/C

CPV kods

09310000-5

Iepirkuma priekšmets

Piegāde

Iepirkuma metode

PIL 8.panta pirmās daļas 1.punkts

Piedāvājuma izvēles kritērijs

Viszemākā cena

Piedāvājumu iesniegšanas datums

Līdz 2018.gada 20.augustam plkst.10:00

Piedāvājumu atvēršanas veids

Atklāts