Ēkas sienu šuvju remonts

2018-08-29

Iepirkuma nosaukums

Ēkas sienu šuvju remonts

Identifikācijas numurs

JNKU/2018/05/N

CPV kods

445320000-6

Iepirkuma priekšmets

Būvdarbi

Iepirkuma metode

PIL 9.pants

Piedāvājuma izvēles kritērijs

Viszemākā cena

Piedāvājuma iesniegšanas datums

Līdz 2018.gada 12.septembrim plkst.10:00

Piedāvājuma atvēršanas veids

Atklāts