3 specializēto sadzīves atkritumu savākšanas un transportēšanas automašīnu piegāde

2018-09-04

Iepirkuma nosaukums

3 specializēto sadzīves atkritumu savākšanas un transportēšanas automašīnu piegāde

Identifikācijas numurs

JNKU/2018/06/S

CPV kods

34144511-3

Iepirkuma priekšmets

Piegāde

Iepirkuma metode

PIL 8.panta pirmās daļas 1.punkts

Piedāvājuma izvēles kritērijs

Zemākā piedāvātā cena

Piedāvājuma iesniegšanas datums

Līdz 2018,gada 15.oktobrim plkst.10:00

Piedāvājuma atvēršanas veids

Atklāts