JNKU darba režīms ārkārtas stāvokļa laikā

2020-03-13

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtas situācijas izsludināšanu", kā arī, atbilstoši Jelgavas novada domes rīkojumam:

no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim klienti klātienē netiek apkalpoti nedz SIA "Jelgavas novada KU" birojā, nedz iecirkņos;

  • SIA "Jelgavas novada KU" darbu nepārtrauc, taču saziņai ar uzņēmuma speciālistiem vai vadību aicinām izmantot tikai elektronisko sakaru līdzekļus;
  • iesniegumus un citus dokumentus papīra formātā var atstāt uzņēmuma biroja pastkastītē (ieeja no sētas puses) Lielā ielā 5/7, Jelgavā, vai izvietotajās pastkastītēs mūsu iecirkņos;
  • publiskās pirtis Elejā un Kalnciemā iepriekš minētajā laika posmā ir slēgtas.
  • kontaktinformācija saziņai:
  • www.jnku.lv;
  • jnku@jnku.lv;
  • 8848;
Līdz brīdim, kamēr valstī ir spēkā pulcēšanās ierobežojumi, ūdens skaitītāji dzīvokļos netiek mainīti. Ja šajā periodā ir beigušies skaitītāju verifikācijas termiņi, skaitītājus jānomaina vai jāveic atkārtota to verifikācija 3 mēnešu laikā pēc pulcēšanās ierobežojumu beigām.

Arī plombu uzlikšanu gadījumos, kad klients pats ir nomainījis skaitītāju, JNKU šobrīd neveic. Aicinām klientus sazināties ar norēķinu speciālistu pa tālruni 8848 vai e-pastā: info@jnku.lv, norādot informāciju gan par veco skaitītāju, gan jauno (skaitītāja numuru, rādījumus, nomaiņas datumu).